Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Podpora městské mobility formou Bikesharing

Program je zaměřen na podporu zvýšení mobility v rámci obcí s rozšířenou působností, jejímž smyslem je snížení individuální automobilové dopravy ve vybraných městech Pardubického kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 10. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Obec s počtem obyvatel nad 3000, která není statutárním městem a kde tento způsob dopravy není k datu vyhlášení této výzvy zaveden a ani provozován.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je:
  • poskytnout alternativu vůči automobilové individuální dopravě,
  • zvýšit dostupnost cyklodopravy v obcích s rozšířenou působností podpora zdravého životního stylu,
  • podpora ekologické dopravy,
  • zajistit občanům (uživatelům) prvních 15 minut jízdy zdarma,
  • zlepšit možnosti cyklodopravy.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou neinvestiční dotace, na kterou není právní nárok. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 1,5 mil. Kč.
 • Výše dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 10 000 Kč a maximálně může dosáhnout 350 000 Kč. 
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 50 % z celkových nákladů projektu, požadovaná výše dotace může dosáhnout maximálně 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být použita jen a pouze na úhradu nákladů sdílených kol/elektrokol, které připadají na prvních patnáct minut zapůjčení dopravního prostředku. Za těchto prvních patnáct minut nebude občan (uživatel) hradit žádné poplatky za užití dopravního prostředku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru