Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO

Cílem programu je zajistit spolufinancování péče o část nejcennějšího kulturního dědictví na území Pardubického kraje památky UNESCO na území obcí Litomyšl, Kladruby nad Labem, Semín, Selmice, Hamry, Studnice, Vortová a části Hlinska – Blatno.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 12. 2023 do 18. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být výhradně níže uvedené obce ze tří lokalit v rámci památek UNESCO na území Pardubického kraje: 
  • Litomyšl,
  • Kladruby nad Labem, nebo Semín, nebo Selmice,
  • Hamry, nebo Studnice, nebo Vortová, nebo Hlinsko.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je určen na podporu realizace rozvojových projektů s lokalizací v území vymezeném v bodu 3.4. této výzvy. V rámci programu budou podporovány následující aktivity: 
  • dovybavení infrastruktury obcí související s UNESCO včetně zeleně,
  • zabezpečení označení památek UNESCO,
  • ochrana, zachování památek UNESCO,
  • prezentace památek UNESCO (max. 20% aktivit/nákladů).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 1 500 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 10 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 500 tis. Kč.
 • Podpora může dosáhnout maximálně 90 % z celkových přijatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Z každé lokality v rámci památek UNESCO je možné podat pouze jednu žádost.
 • Příjemce dotace smí na daný projekt získat další dotace z jiného zdroje EU nebo ČR. Celkový součet obdržených dotací však nesmí přesáhnout 100 % celkových přijatelných nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru