Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe – Startovací vouchery

Cílem podprogramu voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelské subjekty podnikající méně než 1 rok a podnikatelské subjekty podnikající 1–3 roky.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem podprogramu voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.
  • Záměrem podprogramu je být komplementární k programům subjektů působících v Pardubickém kraji (např. P‑PINK, CzechInvest, programy specializovaných neziskových organizací, škol apod.), které realizují programy zaměřené na vytvoření životaschopných business plánů začínajících podnikatelů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podprogram činí 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše podpory na jednu žádost je 20 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 200 tis. Kč.
  • Podpora může dosáhnout maximálně 80 % z celkových přijatelných nákladů projektu.
  • Ostatní žadatelé z Pardubického kraje, jejichž projekt nebude lokalizován v těchto ORP, mohou získat podporu až 60 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu žádost o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru