Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Pardubický kraj – Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 – 2027

papers-3819540__340
Share Button

Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 – 2027. Podpora je zacílena na obce z území problémových mikroregionů Pardubického kraje (ORP Hlinsko, Králíky, Moravská Třebová, Svitavy, Česká Třebová).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 10. 2020 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zpracování všech částí projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských fondech. Může jít o studie proveditelnosti, vyhledávací a objemové studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, studie a podklady pro zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb., žádost (dokumentace) o podporu výsledného projektu z fondů EU aj. Dotaci lze použít i na aktualizaci uvedených dokumentů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jednu žádost je 100 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 300 tis. Kč.
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele.
  • U obcí při velikosti obce do 5 000 obyvatel je poměr max. 70% dotace Pk a 30% vlastní podíl žadatele.
  • U obcí při velikosti obce nad 5 000 obyvatel je poměr max. 50% dotace Pk a 50% vlastní podíl žadatele.

Specifika a omezení:

 • Program není určen na zpracování územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, odvětvových/sektorových strategických dokumentů, pasportů, Místní agendy 21, apod..
 • Žadatel musí nejpozději do 31. 12. 2023 úspěšně uplatnit výsledný projekt, pro který je dokumentace pořizována, v některém z evropských fondů v období 2021 – 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>