Přeskočit na obsah

Pardubický kraj pro rodinu

Dotace na podporu aktivit, které zajišťují pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, přispívají k sociálnímu začlenění a působí jako prevence proti sociálnímu vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
 • Podprogram A, B, D — od 2. ledna 2024 do 31. ledna 2024.
 • Podprogram C — od 6. 12. do 18. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podprogram A, B — Zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, ústav (zřízený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 • Podprogram C — Žadatelem o realizaci modulů aktivit mohou být mateřské školy, základní školy, střední školy a dětské domovy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Podprogram D — Právnická osoba s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu), která byla založena nejméně 2 roky před datem uzávěrky přijímání žádostí se sídlem v Pardubickém kraji, např.: skautské oddíly, oddíly junáka, hasičské spolky, myslivecké spolky apod. 
 • Obec na území Pardubického kraje jako zřizovatel příspěvkových organizací (DDM, MŠ, ZŠ) za podmínky, že konečným příjemcem bude příspěvková organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A: Prevence a podpora rodin v nepříznivé sociální situaci.
 • Podprogram B: Podpora rodinného života.
 • Podprogram C: Podpora aktivit škol a školských zařízení zaměřených na partnerské a rodinné vztahy, životní hodnoty a rodičovství.
 • Podprogram D: Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže.

Forma a výše podpory: 

 • Podprogram A — Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 600 000 Kč. Spoluúčast žadatele ve výši min. 20 %.
 • Podprogram B — Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 200 000 Kč. Spoluúčast žadatele ve výši min. 20 %.
 • Podprogram C — Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento podprogram činí 1 300 000 Kč.
 • Podpora je poskytována formou účelového navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace Pardubického kraje Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí, která bude realizovat podpořené moduly aktivit.
 • Podprogram D — Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše dotace je 50 000 Kč. Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento program činí 800 000 Kč. Spoluúčast žadatele ve výši min. 20 %.

Specifika a omezení:

 • Počet podaných žádostí na jednoho žadatele: maximálně 2.
 • Podmínkou pro určení uznatelnosti výdajů je jejich vynaložení v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
 • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru