Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder

Dotace na proškolování a výcvik vybraných menších skupin poskytovatelů první pomoci na vyžádání (tzv. first responderů) a jejich systémové vyžádání v případě potřeby.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 4. 2023 do 21. 4. 2023.

Příjemci podpory:

  • Obec (která má zřízenu jednotku požární ochrany).

Typy podporovaných aktivit:

  • V rámci programu bude podporováno větší zapojení jednotek dobrovolných hasičů, kteří jsou v kraji velmi dobře rozmístění, častokrát mají kvalitní vybavení, ale chybí systémové vzdělávání těchto lidí ze strany Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a nastavení jednoduché a kvalitní aktivace. Pardubický kraj bude obcím hradit náklady na školení osob zapojených do jednotek požární ochrany. 
  • Hlavním cílem využívání proškolených poskytovatelů první pomoci na vyžádání (tzv. first responderů) je snaha o zlepšování výsledků léčby život ohrožujících stavů, např. srdečních zástav nebo masivního krvácení, zejména pokud existuje reálný předpoklad, že první pomoc poskytovaná náhodnými svědky události není možná nebo je prováděna s nižší efektivitou (např. nevyškolenými laiky nebo zachránci bez pomůcek).

Forma a výše podpory:

  • Výše poskytnuté podpory na jeden projekt činí minimálně 3 600 Kč včetně DPH (3 osoby). Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je maximálně 48 000 Kč (40 osob). Obec si zvolí počet osob, určených na školení (3 — 40 osob). 
  • Dotace Pardubického kraje bude činit 100 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Poskytnuté finanční prostředky v dotačním programu musí být vynaloženy a prokazatelně uhrazeny příjemcem v období od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru