Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Pardubický kraj – Spolupráce se zahraničními regiony

start-1590051__340
Share Button

Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech.

Příjem žádostí:

 • Na rok 2022 je program rozdělen do dvou časových úseků s termíny přijímání žádostí:
  • na akce uskutečněné v I. pololetí (tzn. od 1. 1. do 30. 6. včetně): od 3. 1. do 31. 1. 2022,
  • na akce uskutečněné ve II. pololetí (tzn. od 1. 7. do 31. 12. včetně): od 2. 5. do 31. 5. 2022.         

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, které jsou občany Pk (dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, díl 4, § 12) a právnické osoby (kromě obcí) se sídlem či pobočkou v kraji, včetně organizací zřizovaných Pk nebo obcemi. V případě, že realizátorem projektu je zřizovaná organizace obce (např. základní škola, obecní knihovna apod.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvíjení vzájemných vědeckých, školských, společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních kontaktů a dále kontaktů v oblasti sociální a zdravotní péče.
 • Rozvíjení vzájemných kontaktů v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a chovu koní.
 • Rozvíjení vzájemných kontaktů v oblasti krizových situací, požární ochrany a hasičských sborů.
 • Kulturní, vzdělávací, sportovní a společenské aktivity nadregionálního významu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na rok 2022 je 750 000 Kč, přičemž na každé z kol je určena částka 375 000 Kč. O případnou nevyčerpanou, nebo vrácenou část dotací I. kola bude navýšen rozpočet II. kola.
 • Částka 750 000 Kč je vázána na schválení rozpočtu Pk na rok 2022.
 • Spoluúčast žadatele:
  • z bezproblémových regionů: min. 40 % z celkových nákladů na projekt Pk poskytne maximálně 60 % z celkových nákladů, poskytnutí dotace je tak vázáno na spoluúčast žadatele ve výši min. 40 % z jiných zdrojů,
  • z problémových regionů: min. 20 % z celkových nákladů na projekt Pk poskytne maximálně 80 % z celkových nákladů, poskytnutí dotace je tak vázáno na spoluúčast žadatele ve výši min. 20 % z jiných zdrojů.
 • Maximální výše dotace: 30 000 Kč.
 • Minimální výše dotace: 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Do programu může žadatel podat i více žádostí na podporu různých aktivit.
 • Pro obce jako takové však tento program není určen.

   

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>