Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Spolupráce se zahraničními regiony

Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech.

Příjem žádostí:

 • Na rok 2024 je program rozdělen do dvou časových úseků s termíny přijímání žádostí: 
  • na akce uskutečněné v I. pololetí (tzn. od 1. 1. do 30. 6. včetně): od 2. 1. do 31. 1. 2024,
  • na akce uskutečněné ve II. pololetí (tzn. od 1. 7. do 31. 12. včetně): od 1. 5. do 31. 5. 2024.    

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, které jsou občany Pk (dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, díl 4, § 12) a právnické osoby (kromě obcí) se sídlem či pobočkou v kraji, včetně organizací zřizovaných Pk nebo obcemi. V případě, že realizátorem projektu je zřizovaná organizace obce (např. základní škola, obecní knihovna apod.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblasti spolupráce vyplývají z dohod s jednotlivými partnerskými regiony v zahraničí: 
  • a) rozvíjení vzájemných vzdělávacích, společenských, kulturních a sportovních kontaktů v oblasti školské, vědecké, sociální, zdravotní péče, rozvoje venkova, zemědělství a dalších oblastí,
  • b) rozvíjení vzájemných kontaktů složek IZS a dalších složek IZS v oblasti požární ochrany,
  • c) kulturní, vzdělávací, sportovní a společenské aktivity nadregionálního významu a podpora
   dalších volnočasových aktivit všech věkových kategorií.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na rok 2024 je 1 250 000 Kč, přičemž na každé z kol je určena částka 625 000 Kč. O případnou nevyčerpanou, nebo vrácenou část dotací I. kola bude navýšen rozpočet II. kola.
  Částka 1 250 000 Kč je vázána na schválení rozpočtu Pk na rok 2024.
 • Maximální výše dotace: 50 000 Kč.
 • Minimální výše dotace: 10 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele:
  • z bezproblémových regionů: min. 40 % z celkových nákladů na projekt Pk poskytne maximálně 60 % z celkových nákladů, poskytnutí dotace je tak vázáno na spoluúčast žadatele ve výši min. 40 % z jiných zdrojů,
  • z problémových regionů: min. 20 % z celkových nákladů na projekt Pk poskytne maximálně 80 % z celkových nákladů, poskytnutí dotace je tak vázáno na spoluúčast žadatele ve výši min. 20 % z jiných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Do programu může žadatel podat i více žádostí na podporu různých aktivit.
 • Pro obce jako takové však tento program není určen. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru