Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

les
Share Button

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na neinvestiční projekty zaměřené na základní složky životního prostředí na území Pardubického kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 22. 2. 2021 do 31. 3. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace – spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a jejich zařízení.
 • Neziskové organizace – školy, školská zařízení a další organizace tohoto typu.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na:
  • péči o vodní toky a vodní plochy,
  • péči o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci,
  • péči o cenné botanické či zoologické lokality,
  • likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů,
  • odstraňování migračních překážek pro živočichy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 5 000 Kč.
 • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 30 000 Kč.
 • Maximální možná míra dotace činí 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Pardubického kraje.
 • Dotační program je vypsán pro právnické osoby, které byly založeny minimálně 6 měsíců před datem vyhlášení tohoto dotačního programu, působí na území Pardubického kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>