Přeskočit na obsah

PGRLF — Program Sociální zemědělství

Program vytváří předpoklady pro zajištění a rozvoj zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými podnikateli. Je zaměřen na poskytnutí úročeného úvěru Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen„PGRLF, a.s.“) s možností snížení jistiny úvěru provedené v režimu de minimis.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí bude ukončen ke dni 30. 6. 2018.

 Příjemce podpory:

  • Osoba, která je podnikatelem, která je zemědělským prvovýrobcem a není podnikem v obtížích.
  • Příjmy podnikatele ze zemědělské výroby a zpracování zemědělské produkce v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti i po dobu podpory musí tvořit více než 25 % z celkových příjmů.
  • Podnikatel musí být registrován jako poskytovatel sociálních služeb nebo mít uzavřenou smlouvu o spolupráci s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a zaměstnávat pracovníky se zdravotním postižením.

 Typy podporovaných projektů:

  • Projekty zemědělských podnikatelů, kteří zaměstnávají pracovníky se zdravotním postižením.

 Forma a výše podpory:

  • Úvěr na investice bude poskytnut ve výši od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, doba splatnosti max. 10 let.
  • Provozní úvěr bude poskytnut v maximální výši 1 000 000 Kč, doba splatnosti max. 1 rok.
  • Maximální výše investičního Úvěru Žadatele bude vypočtena jako součin částky 500 tis. Kč a počtu pracovníků se zdravotním postižením, které bude Žadatel po realizaci investice uvedené v Podnikatelském záměru zaměstnávat, vždy však platí, že maximální výše Úvěru nepřesáhne 5 mil. Kč.

 Specifika a omezení:

  • Pro přiznání konkrétní výše podpory je rozhodný den zaregistrování žádosti o poskytnutí podpory na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství, PGRLF, a.s. nebo jinými PGRLF, a.s. k tomu určenými subjekty.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru