Přeskočit na obsah

PGRLF — program Zemědělec

Podpora na poskytnutí dotace části úroků z úvěrů poskytnutých komerčními subjekty zemědělským podnikatelům na investice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zemědělský prvovýrobce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Investice na nákup zejména této techniky do zemědělské prvovýroby.
 • Investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech.
 • Investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu Zemědělec, nesmí překročit částku 10 mil. Kč za období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku.
 • Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p. a. Maximální procentní sazba Podpory je 5 % p. a.

Specifika a omezení:

 • Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů Fondu.
 • Žadatel zpracuje Podnikatelský záměr a předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři “Žádost o podporu poskytovanou PGRLF, a.s.”, jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje v žádosti je nutno vyplnit.
 • Žadatel zaregistruje žádost včetně všech příloh na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, na Fondu nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů podle místa nebo sídla podnikání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru