Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

PGRLF – Program – Zpracovatel

greylag-goose-63088__340
Share Button

Program je zaměřen na poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti zpracování zemědělských produktů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 3. 8. 2015 do 31. 12. 2020.

 Příjemce podpory:

 • Osoba, která je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která se zabývá zpracováním zemědělských produktů.

 Typy podporovaných projektů:

 • Zemědělská prvovýroba -  produkce produktů rostlinné a živočišné výroby.
 • Rybolov a akvakultura -  produkce, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury.

 Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 EUR.
 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele nesmí překročit částku 50 000 000 Kč za kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Jestliže žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu kumulovat tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.
 • Podpora se poskytuje na úvěry uzavřené po datu registrace žádosti.
 • Fond poskytuje podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Alena Židlická napsal:

  Dobrý den,

  jaký je zdroj informace, že příjmy ze zemědělské produkce v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti musí tvořit více než 50 % z celkových příjmů?

  na webových stránkách http://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/program-zemedelec/pokyny-zemedelec/#a4 „Podmínky pro čerpání podpory“ je uvedeno, že:

  A.3.3.Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených ve Výkladovém listu, alespoň 25 % z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory. V případě investic uvedených v bodě C.1.1. písm. c), platí výše příjmů definovaná v článku 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 tj. příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň 1/3 z celkových příjmů.

  Děkuji za odpověď.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   u programu Zpracovatel je v podmínkách uvedeno následující:
   V posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti o poskytnutí Podpory, tvoří příjmy ze zpracování zemědělské produkce více než 50 % z celkových příjmů a dále musí uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>