Přeskočit na obsah

Plzeň 3 — Dotační program — Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let na MO Plzeň 3.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023 od 12:00 hodin do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové sportovní organizace/svazy podporující pravidelnou celoroční sportovní aktivitu dětí a mládeže: spolky či pobočné spolky (tělovýchovné jednoty a sportovní kluby), obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, příspěvkové organizace (různých forem a zřizovatelů) a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
  • na podporu pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu organizované příslušnými sportovními svazy/organizacemi,
  • na podporu jednorázových akcí pro děti a mládež v oblasti sportu organizovaných v rámci celoroční činnosti příslušných sportovních svazů/organizací.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2024 pro tento dotační program: 2 400 000 Kč.
 • Maximální výše dotace se v jednotlivém případě stanovuje na: 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nesmí být použita na:
  • úhradu občerstvení, pohoštění, dary,
  • úhradu dluhů, splátky půjček, leasingové splátky,
  • investiční výdaje,
  • tvorbu kapitálového jmění,
  • daně, pokuty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky, manka a škody.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru