Přeskočit na obsah

Plzeň 3 — Dotační program — Podpora veřejných prostor přátelských k rodině

Dotace na podporu pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti nesportovních volnočasových aktivit a pohybových aktivit nesoutěžního charakteru, na které není možno žádat o dotaci z jiných dotačních programů vyhlášených MO Plzeň 3.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023 od 12:00 hodin do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky, tělovýchovné jednoty, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, pobočné spolky vykonávající svoji činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež z MO Plzeň 3,
 • příspěvkové organizace různých forem a zřizovatelů,
 • fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
  • na podporu pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti nesportovních volnočasových aktivit a pohybových aktivit nesoutěžního charakteru, na které není možno žádat o dotaci z jiných dotačních programů vyhlášených MO Plzeň 3,
  • na podporu jednorázových akcí s účastí dětí a mládeže v oblasti nesportovních volnočasových aktivit a pohybových aktivit nesoutěžního charakteru, na které není možno žádat o dotaci z jiných dotačních programů vyhlášených MO Plzeň 3.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu pro rok 2024 pro tento program: 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý subjekt může podat jen 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru