Přeskočit na obsah

Plzeň 3 — Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život

Dotace na podporu organizace i jednotlivce, kteří se zaměřují na kulturní činnost, pořádání kulturních akcí a podílejí se na zlepšení kulturního povědomí, prostředí a veřejného prostoru na území MO Plzeň 3.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023 od 12:00 hodin do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky a obecně prospěšné společnosti realizující projekt na území MO Plzeň 3,
 • příspěvkové organizace různých forem a zřizovatelů realizujících projekt na území MO Plzeň 3,
 • právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání realizujících projekt na území MO Plzeň 3,
 • fyzické osoby realizujících projekt na území MO Plzeň 3.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
  • pro projekty v oblasti hudby (podpora začínajících autorů, interpretů a projektů s nekomerčním a výrazně edukativním charakterem),
  • pro projekty v oblasti divadla (zejména na divadla a performance oživující veřejný prostor),
  • pro projekty v oblasti filmu (majících nekomerční a edukativní charakter),
  • pro projekty v oblasti výtvarného umění (malba, kresba, fotografie, sochařství),
  • pro projekty oživení veřejného prostoru,
  • na propagaci projektu, nákup materiálu, částečnou úhradu honorářů, cestovného účinkujícím umělcům,
  • služby spojené bezprostředně s pořádáním akce, pronájem tribuny, podia, toalet včetně dopravy a instalace, nákup, reklama a propagace dotované akce.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2024 pro tento dotační program: 2 350 000 Kč.
 • Maximální výše dotace se v jednotlivém případě stanovuje na: 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nesmí být použita na:
  • úhradu občerstvení, pohoštění, dary,
  • úhradu dluhů splátky půjček, leasingové splátky,
  • investiční výdaje,
  • tvorbu kapitálového jmění,
  • daně, pokuty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky, manka a škody.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru