Přeskočit na obsah

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017

Dotace na nákup služeb od výzkumných organizací z regionu mohou získat malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Cílem je posílit jejich rozvoj a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 23. 1. do 8. 3. 2017.

Příjemci podpory:

  • Podniky, které mají sídlo nebo provozovnu na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Nákup služeb od výzkumných organizací, které Žadatel/Příjemce potřebuje pro své rozvojové aktivity (tedy pro činnosti, díky kterým může posílit svou konkurenceschopnost).
  • Službami se rozumí činnosti, které lze zařadit do následujících skupin: měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty, návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru, vývoj softwaru, návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů, modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů, návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru, design výrobků.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých výdajů na jednu žádost je 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 75 % ze způsobilých výdajů (bez DPH), nejvýše však 150 000 Kč pro malý a střední podnik.
  • Maximální výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů (bez DPH), nejvýše však 150 000 Kč pro velký podnik.
  • Dotace je poskytována v režimu podpor de minimis.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci musí mít sídlo nebo provozovnu na území Plzeňského kraje.
  • Poskytovatelem služeb může být výzkumná organizace dle čl. 2.2 písm. d) Rámce Společenství, která má sídlo nebo provozovnu v Plzeňském kraji.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru