Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Dotační program Ekologické investiční projekty

people-2561562__340
Share Button

Účelem dotačního programu je podpora zpracování projektové dokumentace k záměrům na výstavbu: vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu) a opatření na výstavbu či jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní (tj. protipovodňových opatření).

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1
  • Obec,
  • dobrovolný svazek obcí,
  • právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec/jsou obce společníkem s více než 50% podílem.
 • Dotační titul č. 2
  • Obec, která bude chráněná realizací plánovaného protipovodňového opatření,
  • dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020.
 • Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace na:
  • a) zpracování projektové dokumentace řešící opatření v oblasti zásobování pitnou vodou,
  • b) zpracování projektové dokumentace řešící opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.
 • Dotační titul č. 2 – Podpora protipovodňových opatření 2020.
  • Podpora zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení nebo pro společné řízení dle stavebního zákona (dále také „dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“) pro opatření na výstavbu či jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul č. 1
  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační titul na rok 2020 v rámci rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 činí 2 000 000 Kč.
  • Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, maximálně 200 000 Kč.
 • Dotační titul č. 2
  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2020 činí 2 000 000 Kč.
  • Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, maximálně 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto dotačního titulu č. 1 je žadatel oprávněn podat pouze jednu žádost o dotaci na zpracování jedné projektové dokumentace na realizaci plánovaného opatření.
 • V rámci tohoto dotačního titulu č.2 je žadatel oprávněn podat pouze jednu žádost o dotaci na zpracování jedné projektové dokumentace na realizaci plánovaného opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>