Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj ‑Dotační program Inkubace firem

Účelem Programu je podpora vzniku a rozvoje mladých inovativních firem z Plzeňského kraje, kterého bude dosaženo díky zapojení vybraných firem do inkubačního programu realizovaného v Podnikatelském a inovačním centru BIC Plzeň.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  1. 2. 2023 do 7. 2. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky z Programu budou poskytnuty na projekty vybraných firem jako neinvestiční účelová dotace na realizaci inkubačního plánu, tedy na nákup specifických služeb, které povedou k očekávánému rozvoji jejich podnikání a dále k vývoji nebo zavádění nových inovativních produktů/služeb do praxe (dále jen Projekt). Tato účelová dotace může být poskytnuta firmám, které působí v Plzeňském kraji (tzn. mají a po celou dobu realizace Projektu budou mít sídlo nebo provozovnu na území Plzeňského kraje). Samotné služby přitom mohou být realizovány i mimo Plzeňský kraj (např. v zahraničí).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je 200 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace je 400 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 90 %.
  • Na naplňování tohoto účelu Plzeňský kraj alokuje prostředky ve výši 1 800 000 Kč a současně si vyhrazuje právo rozhodnout o navýšení alokace dotačního programu.

Specifika a omezení:

  • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora z tohoto Programu, se považuje období od 7. února 2023 do 31. prosince 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru