Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj ‑Dotační program Inkubace firem

Účelem Programu  je zlepšení inovativního prostředí Plzeňského kraje (zvýšení počtu inovativních firem) prostřednictvím podpory vybraných inovativních firem. Podpořené firmy díky inkubačnímu programu získají metodickou podporu při rozpracování či rozvoji svého podnikatelského záměru, zpětnou vazbu a poradenství od odborníků a mentorů dle svého zaměření. Identifikují tak lépe oblasti, které ke svému rozvoji potřebují dořešit, a spolu se svým senior konzultantem z BIC Plzeň sestaví inkubační plán, pro jehož realizaci následně využijí financování z Programu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  1. 2. 2024 do 7. 2. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky z Programu budou poskytnuty na projekty vybraných firem jako neinvestiční účelová dotace na realizaci inkubačního plánu, tedy na nákup specifických služeb, které povedou k očekávánému rozvoji jejich podnikání a dále k vývoji nebo zavádění nových inovativních produktů/služeb do praxe (dále jen Projekt). Tato účelová dotace může být poskytnuta firmám, které působí v Plzeňském kraji (tzn. mají a po celou dobu realizace Projektu budou mít sídlo nebo provozovnu na území Plzeňského kraje). Samotné služby přitom mohou být realizovány i mimo Plzeňský kraj (např. v zahraničí).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je 200 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace je 500 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 90 %.
  • Na naplňování tohoto účelu Plzeňský kraj alokuje prostředky ve výši 2 000 000 Kč a současně si vyhrazuje právo rozhodnout o navýšení alokace dotačního programu.

Specifika a omezení:

  • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora z tohoto Programu, se považuje období od 7. února 2024 do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru