Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Dotační program Zdravá krajina

Účelem tohoto dotačního titulu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023.
 • Žádost o dotaci v rámci dotačního titulu č. 3 dle těchto Pravidel podá žadatel v termínu od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • DT 1 — fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby.
 • DT 2 — fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby.
 • DT 3 — fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů.
 • Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin.
 • Dotační titul č. 3: Retence vody.

Forma a výše podpory:

 • DT 1 — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2023 činí 2 000 000 Kč. 
  • Výše dotace: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 000 Kč na jeden podpořený projekt. Výše schválené dotace se zaokrouhluje na tisíce Kč směrem dolů.
 • DT 2 — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2023 činí 2 000 000 Kč.
  • Výše dotace pro výsadbu: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, při minimální výši dotace 10 000 Kč, maximálně však 100 000 Kč na jeden podpořený projekt. Výše schválené dotace se zaokrouhluje na tisíce Kč směrem dolů.
 • DT 3 — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2023 činí 2 000 000 Kč.
  • Výše dotace: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, při minimální výši dotace 30 000 Kč, maximálně však 500 000 Kč na jeden podpořený projekt. Výše schválené dotace se zaokrouhluje na tisíce Kč směrem dolů.

Specifika a omezení:

 • DT 1 — Dotace bude Příjemci vyplacena jednorázově bezhotovostním převodem finančních prostředků nejpozději do 31. 12. 2023 po včasném předložení kompletního závěrečného vyúčtování dotace.
 • DT 3 — Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu vzniklé v období od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru