Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí

Účelem dotačního titulu je podpora zpracování studie variantního odkanalizování všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování všech jejích místních částí. Studie bude posléze podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 15. 1. 2018 do 2. 2. 2018.

Příjemci podpory:

  • Obec na území Plzeňského kraje do 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

  • Studie musí zahrnovat: popis stávajícího stavu, všechny relevantní varianty odkanalizování všech místních částí obce s vyčíslením investičních a provozních nákladů a předběžné kalkulace stočného u každé varianty. U každé varianty musí být zpracováno schéma hlavních tras kanalizace a objektů se zakreslením do katastrální mapy. Studie bude doplněna přehlednými výkresy a fotodokumentací.

Forma a výše podpory:

  • Dotace maximálně 70 % uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace, nejvýše 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je Plzeňský kraj.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7700”]

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru