Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Nadání 2021

shutterstock_152188400.jpg
Share Button

Cílem programu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách, zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti je od 2. 8. 2021 do 23. 8. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem dotace/příspěvku mohou být střední školy z Plzeňského kraje (zřizované Plzeňským krajem, církevní i soukromé), jejichž žáci se umístí na 1. až 3. místě v celostátních kolech, zúčastní se mezinárodních kol soutěží, obdrží medaili či čestné uznání z mezinárodních kol předmětových soutěží, a to Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Chemické olympiády, Biologické olympiády, Soutěže v programování, Zeměpisné olympiády, Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce, Soutěží v cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti (SOČ), Ekologické olympiády, Logické olympiády a Astronomické olympiády ve školním roce 2020/2021.

Typy podporovaných projektů:

  • Z programu lze hradit náklady na materiál (učební pomůcky, vybavení specializovaných učeben, spotřební materiál, odborná literatura), náklady na služby spojené s dodáním materiálu (poštovné, doprava).

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 270 000 Kč.
  • Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 100 %.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutou dotaci/příspěvek lze čerpat pouze v roce 2021 (uznatelné jsou náklady vynaložené na projekt od 1. 1. 2021), realizace dotované akce musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2021.
  • Dotace je přísně účelová. Je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy. Lze ji použít pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti v souladu s rozpočtem, ve kterém nesmí být kalkulován zisk.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>