Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Nadání

Cílem programu je podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory. Rozvíjet péči o nadané a mimořádně nadané žáky ve středních školách. Zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti je od 1. 8. 2024, 0:00:01 do 23. 8. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem dotace/příspěvku mohou být střední školy z Plzeňského kraje (zřizované Plzeňským krajem, církevní i soukromé), jejichž žáci se umístí na 1. až 3. místě v celostátních kolech, zúčastní se mezinárodních kol soutěží, obdrží medaili či čestné uznání z mezinárodních kol předmětových soutěží, a to Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Chemické olympiády, Biologické olympiády, Soutěže v programování, Zeměpisné olympiády, Dějepisné olympiády, Olympiády v českém jazyce, Soutěží v cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti (SOČ), Ekologické olympiády, Logické olympiády a Astronomické olympiády ve školním roce 2023/2024.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory. Rozvíjet péči o nadané a mimořádně nadané žáky ve středních školách. Zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.
  • Z programu lze hradit náklady na materiál (učební pomůcky, vybavení specializovaných učeben, spotřební materiál, odborná literatura), náklady na služby spojené s dodáním materiálu (poštovné, doprava), nenárokové složky platů pedagogických pracovníků (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání úspěšných žáků. Nenárokové složky platů pedagogických pracovníků mohou dosahovat maximálně do výše 20 % z celkové požadované dotace/příspěvku.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 270 000 Kč.
  • Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 100 %.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutou dotaci/příspěvek lze čerpat pouze v roce 2024 (uznatelné jsou náklady vynaložené na projekt od 1. 1. 2024), realizace dotované akce musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru