Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji

Účelem podpory je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Příjem žádostí:

  • Termín příjmu žádostí o podporu: od 1. 3. 2024 do 15. 3. 2024.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt (podnikající právnická či fyzická osoba nebo obec), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci Plzeňského kraje do 1 000 obyvatel, nebo v obci Plzeňského kraje do 3 000 obyvatel, jejíž část/části obce (místní část) mají do 1 000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Typy podporovaných projektů:

  • Důvodem podpory z tohoto programu je zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou skupinu obyvatel neexistuje náhrada a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích a městech. Místní obchod je pro starší či nemocné občany často jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.

Forma a výše podpory:

  • Na naplňování tohoto účelu Plzeňský kraj alokuje prostředky ve výši 3 800 000 Kč a současně si vyhrazuje právo rozhodnout o navýšení alokace dotačního programu.
  • Minimální výše dotace na jednu maloobchodní prodejnu je 40 000 Kč. Maximální výše na jednu maloobchodní prodejnu je 100 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 90 %.

Specifika a omezení:

  • Na jednu prodejnu může být podána vždy jen jedna Žádost, tzn., že Žadatel může podat za každou maloobchodní prodejnu splňující kritéria Programu samostatnou žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru