Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Podpora literární tvorby a publikační činnost

shutterstock_154681289.jpg
Share Button

Dotace na přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podpora přípravy, předtiskové přípravy a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo na aktualizované vydání již vydaného díla.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 22. 1. 2021, 0:00:00 do 14. 5. 2021, 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
 • Žadateli nemohou být územní samosprávné celky (obce, města, kraje) a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí a státem zřizované příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Přímá i nepřímá podpora rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji.
 • Oživení literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu.
 • Podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu.
 • Podpora literární tvorby mladých a začínajících autorů.
 • Podpora uchování existujících i tvorba nových kulturních hodnot.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 90 % skutečně vynaložených celkových nákladů. Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů (nikoliv však veřejné podpory).
 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí v rámci jedné žádosti 20 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje anebo má realizovaný projekt přímou souvislost s Plzeňským krajem.
 • Žadatel může do tohoto Programu podat nejvýše jednu žádost.
 • Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční náklady žadatele spojené s realizací projektu v době od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>