Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Podpora literární tvorby a publikační činnost

Dotace na přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podpora přípravy, předtiskové přípravy a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo na aktualizované vydání již vydaného díla.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 19. 1. 2024, 0:00:00 do 15. 4. 2024, 16:00:00.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
 • Žadateli nemohou být územní samosprávné celky (obce, města, kraje) a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí a státem zřizované příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Přímá i nepřímá podpora rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji.
 • Oživení literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu.
 • Podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu.
 • Podpora literární tvorby mladých a začínajících autorů.
 • Podpora uchování existujících i tvorba nových kulturních hodnot. 
  • 1) Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama).
  • 2) Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí, archívních materiálů, vzpomínek pamětníků apod.).
  • 3) Digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru nebo digitalizace vzácných fondů (rukopisy, staré tisky, mapy, vzácné novodobé dokumenty aj.).

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 90 % v případě okruhů č. 1 a 2 a maximálně 70 % v případě okruhu č. 3 skutečně vynaložených celkových nákladů.
 • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí v rámci jedné žádosti 30 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční náklady žadatele spojené s realizací projektů, a to v tematických okruzích č. 1 a 2 v době od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2025 a v tematickém okruhu č. 3 od 01. 01. 2024 do 29. 11. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru