Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj  — Podpora pošty Partner v malých obcích

Účelem podpory PK je částečné krytí výdajů obcí PK spojených se zachováním provozu pošty Partner na jejich území. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 4. 2024, 0:00:01 do 29. 4. 2024, 12:00:00.

Příjemci podpory:

  • Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2 000 (k 1. 1. 2024), na jejímž území je provozována v roce 2024 pošta Partner.

Typy podporovaných aktivit:

  •  Důvodem podpory je snaha Plzeňského kraje napomoci udržení provozu venkovské pobočkové sítě České pošty, s. p. pošta Partner v malých obcích PK.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků: 5 mil. Kč.
  • Výše dotace pro provozovnu pošty Partner, kterou provozuje žádající obec PK (popř. obchodní společnost se 100 % obchodním podílem obce): 20 — 150 tis. Kč.
  • Výše dotace pro provozovnu pošty Partner, kterou provozuje jiný provozovatel než je žádající obec: 10 — 30 tis. Kč.
  • Je stanoven maximální podíl dotace na celkových nákladech akce: 90 %.

Specifika a omezení:

  • Obec PK (oprávněný žadatel) může v rámci tohoto DT požádat o dotaci pouze na jednu provozovnu pošty Partner na svém území, která funguje již v době podání žádosti nebo bude fungovat v roce 2024 a žadatel doloží k žádosti mj. platnou Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. uzavřenou mezi Českou poštou, s.p. a provozovatelem pošty Partner.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru