Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2016

Dotace je určena na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže Plzeňského kraje. Žádat je také možné o úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení, údržbou a provozem sportovních objektů. Alokace výzvy je více jak 3 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat tělovýchovné a tělocvičné jednoty a sportovní kluby organizující sport mládeže.
 • Žadateli mohou být i příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
 • Podpora při pořádání a organizování sportovních akcí, soustředění a sportovních soutěží pro děti a mládež.
 • Neinvestiční podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků činí 3 230 489 Kč.
 • Minímální výše dotace je 10 000 Kč, maximální lze čerpat dotaci ve výši 300 000 Kč.
 • Projekty budou financovány až do maximální výše 100 % celkových nákladů.
 • Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou je sportující členská mládež žadatele – bez registrovaných evidovaných členů nemůže žadatel podat žádost o dotaci.  Musí tedy splnit podmínku doložitelnosti registrovaných/evidovaných členů.
 • Preferováni budou žadatelé se sídlem v Plzeňském kraji.
 • Každý žadatel může podat v rámci tohoto programu maximálně jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru