Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón

pelhrimov-1815909__340
Share Button

Dotace na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2021, 0:00:00 do 22. 3. 2021, 17:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří.
 • a) Žadateli mohou být vlastníci staveb, sochařských děl nebo pozemků, jejichž akce naplňuje cíle tohoto Programu a odpovídá předmětu podpory dle čl. I. těchto Pravidel;
 • b) žadatelem může být též společenství vlastníků, jestliže se žádost týká společných částí nemovitosti, u které existuje bytové spoluvlastnictví podle občanského zákoníku (žádost v tomto případě podává statutární orgán společenství vlastníků spolu s dokladem, že záměr prací, na které je dotace žádána, byl schválen společenstvím vlastníků postupem dle stanov tohoto společenství a platných právních předpisů).

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
 • 2. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje.
 • 3. Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).
 • 4. Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků ve výši 3 500 000 Kč na podporu účelu dle tohoto Programu.
 • Dotační titul dle čl. I. odst. 1: 50 tis. Kč – 150 tis. Kč.
 • Dotační titul dle čl. I. odst. 2: 10 tis. Kč – 50 tis. Kč.
 • Dotační titul dle čl. I. odst. 3: 10 tis. Kč – 150 tis. Kč.
 • Dotační titul dle čl. I. odst. 4: 50 tis. Kč – 150 tis. Kč.
 • Podíl podpory Plzeňského kraje u Dotačních titulů dle čl. I. odst. 1, 2, 3, 4 činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta jen na práce provedené v období od 01. 01. 2021 do 01. 11. 2021.
 • Žadatel může podat na jeden objekt pouze jednu žádost o dotaci z tohoto Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>