Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Podpora vícedenních táborů pro děti a mládež na venkově v roce 2017

Účelem dotačního programu je podpora táborů (mimo příměstských táborů) pro děti a mládež v délce minimálně 7 kalendářních dní realizovaných ve venkovských oblastech Plzeňského kraje (tj. mimo území města Plzně).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat od 21. 4. 2017 od 8:00 nejpozději do 5. 5. 2017 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Spolek, pobočný spolek, ústav, obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu.
 • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže.
 • Podpora zájmu o rukodělné a řemeslné aktivity.
 • Posílení vztahu dětí a mládeže k přírodě.
 • Podpora všestranného pozitivního osobnostního rozvoje dětí a mládeže.
 • Posílení zájmu dětí a mládeže o veřejné dění a motivace dětí a mládeže k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.

Forma a výše podpory:

 • O dotaci lze žádat a dotace budou poskytovány ve výši nejvíce 50 000 Kč.
 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace tábora musí probíhat na území Plzeňského kraje mimo město Plzeň.
 • Dotovaného tábora se musí účastnit minimálně 20 dětí/mládeže (do 18 let).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru