Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Výsadba stromů pro podporu retence

urban-park-3410146__340
Share Button

Dotace na ekologicky zaměřené projekty s opatřeními cílenými na retenci vody a zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině pomocí nových výsadeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Příjemci podpory:

 • Města, městyse a obce Plzeňského kraje, jejich svazky a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • podniky, splňující definici mikropodniku (podniky do 10 zaměstnanců, s ročním obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy do 2 000 000 EUR),
 • spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná opatření:
  • výsadba ve volné krajině - místně vhodná původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin, včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích, využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin – za podmínky umožnění původního zemědělského obhospodařování,
  • obnova nebo zakládání větrolamů – zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení erozi a plošnému odtoku,
  • výsadba v zastavěném území nebo na zastavitelných plochách – výsadba na veřejně přístupných pozemcích (například zakládání nebo dosadba alejí, stromořadí, významných stromů nebo jejich skupin), vyjma okrasných parkových úprav s nepůvodními druhy.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace:
  • podpora do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu,
  • minimální výši dotace 10 000 Kč,
  • maximálně však 100 000 Kč na jeden podpořený projekt.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu vzniklé v období od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020. Dříve vzniklé náklady na realizaci projektu musí být hrazeny žadatelem z vlastních zdrojů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>