Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3

smog-3125312__340
Share Button

Cílem dotačního titulu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 3. 2022 do 31. 5. 2022, 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě umístěném na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu,
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (akumulační nádrže), nejvýše však 100 tis. Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.
 • V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek programu NZÚ.
 • V případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci, žadateli bude výše dotace navýšena o částku 7 500 Kč. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu v Plzeňském kraji je uveden v tabulce níže.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat více žádostí k více rodinným domům na území Plzeňského kraje, které jsou v jeho vlastnictví či spoluvlastnictví.
 • Doba udržitelnosti předmětu dotace je stanovena do 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>