Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Cílem opatření je podpora pokrytí území kraje odborně způsobilými programy specifické primární protidrogové prevence ve školním prostředí, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Součástí tohoto opatření je i podpora rozšíření těchto programů do dosud nepokrytých regionů, zajištění odbornosti těchto programů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které poskytují služby v oblasti protidrogové politiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence:
  • Cílem opatření je podpora pokrytí území kraje odborně způsobilými programy specifické primární protidrogové prevence ve školním prostředí, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Součástí tohoto opatření je i podpora rozšíření těchto programů do dosud nepokrytých regionů, zajištění odbornosti těchto programů.
 • Opatření č. 2: Podpora programů Minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje:
  • Specifickým cílem tohoto opatření dotačního programu je stabilizace a podpora služeb, zařazených do Minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v oblasti sekundární a terciární prevence drogových závislostí. Jedná se o služby realizované podle standardů RVKPP. Tyto služby mohou být souběžně registrované jako služby sociální, podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, případně registrované jako poskytovatelé zdravotnických služeb. Jedná se o programy v oblasti harm reduction (terénní programy, kontaktní a poradenské služby podle standardů RVKPP), substituční léčby, ambulantní a pobytové léčby a doléčování.

Forma a výše podpory:

Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence

 • Minimální výše grantu je poskytována ve výši 50 000 Kč. 
 • Maximální výše grantu je poskytována ve výši 300 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.

Opatření č. 2: Podpora programů Minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje

 • Minimální výše grantu je poskytována ve výši 50 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je poskytována ve výši 800 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.

Specifika a omezení:

 • Všechna opatření jsou neinvestičního charakteru.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>