Přeskočit na obsah

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje

Cílem opatření je podpora pokrytí území kraje odborně způsobilými programy specifické primární protidrogové prevence ve školním prostředí, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Součástí tohoto opatření je i podpora rozšíření těchto programů do dosud nepokrytých regionů, zajištění odbornosti těchto programů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  2. 1. 2024 od 00 hodin do 19. 1. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které poskytují služby v oblasti protidrogové politiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence:
  • Cílem opatření je podpora pokrytí území kraje odborně způsobilými programy specifické primární protidrogové prevence ve školním prostředí, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Součástí tohoto opatření je i podpora rozšíření těchto programů do dosud nepokrytých regionů, zajištění odbornosti těchto programů.
 • Opatření č. 2: Podpora programů Minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje:
  • Specifickým cílem tohoto opatření dotačního programu je stabilizace a podpora adiktologických služeb, zařazených do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje v oblasti prevence látkových i nelátkových závislostí, nebo další odborné služby, splňující následující podmínky, které na území kraje působí (jedná se především o terapeutické komunity).

Forma a výše podpory:

Opatření č. 1: Podpora specifické primární protidrogové prevence

 • Minimální výše grantu je poskytována ve výši 50 000 Kč. 
 • Maximální výše grantu je poskytována ve výši 200 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.

Opatření č. 2: Podpora programů Minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje

 • Minimální výše grantu je poskytována ve výši 50 000 Kč.
 • Maximální výše grantu je poskytována ve výši 700 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 5 %.

Specifika a omezení:

 • Všechna opatření jsou neinvestičního charakteru.
 • Žadatel může podat do každého opatření neomezený počet žádostí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru