Přeskočit na obsah

Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v Českých Budějovicích

Dotace na podporu provozování zařízení poskytující služby a péči předškolním  dětem ve městě České Budějovice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023.

Příjemci podpory:

  • OSVČ, právnická nebo fyzická osoba, která vykonává činnost  nebo poskytuje služby péče o děti předškolního věku dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších úprav  nebo je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení s působností na území města České Budějovice, vyjma příspěvkových organizací zařazených do rejstříku škol bez ohledu na zřizovatele.

Typy podporovaných aktivit:

  • Specifickým cílem opatření dotačního programu je finanční podpora určená na provozování zařízení poskytující služby a péči předškolním  dětem ve městě České Budějovice. Jedná se o prostředky na celoroční služby a provoz těchto zařízení.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace dotačního programu pro oblast podpory a rozvoje služeb péče o děti do 6 let věku na rok 2023  činí:  400 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20 tis. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 tis. Kč. 
  • Minimální spoluúčast žadatele: 20 % u nepodnikatelských subjektů, 40 % u podnikatelských subjektů.

Specifika a omezení:

  • Pro příspěvky na celoroční provoz platí: vynaloženy byly nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 31. 12. 2023, uhrazeny musí být nejpozději k datu Vyúčtování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru