Přeskočit na obsah

Podpora akreditace poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče v Ústeckém kraji

Cílem programu je navýšení počtu akreditovaných zařízení v Ústeckém kraji, a tím i rozšíření možností pro absolventy lékařské fakulty účastnit se dalšího vzdělávání přímo na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podávat od 2. 2. 2024 do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba s oprávněním poskytovat zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, která:
  • a) poskytuje zdravotní služby v oborech VPL nebo PED území Ústeckého kraje,
  • b) je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,
  • c) má v době podání žádosti o dotaci zároveň podanou žádost o udělení či prodloužení akreditace od MZ nebo získala rozhodnutí o udělení či prodloužení akreditace od MZ v období od 1. 1. 2024.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotace je poskytnutí finančního příspěvku určeného pro poskytovatele zdravotních služeb sloužící jako podnět k získání nového či k prodloužení stávajícího oprávnění (akreditace) uskutečňovat vzdělávací program nebo jeho část dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR oblasti primární péče v oborech všeobecný praktický lékař a pediatr, nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu činí 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je:
  • a) v případě získání nové akreditace 30 000 Kč,
  • b) v případě prodloužení akreditace 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je použitelná na úhradu výdajů, resp. nákladů, úzce související s účelem.
 • Vynaložené výdaje, resp. náklady, nemusí být příjemcem prokazovány. Poskytnutí dotace je podmíněno získáním nebo prodloužením akreditace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru