Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. září do 15. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická osoba s živnostenským oprávněním.
 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na:
  • spolupráci základních škol, příspěvkových organizací statutárního města Plzeň, se středními školami na území města Plzně, účastí v rukodělných soutěžích vyhlašovaných Plzeňským krajem, např. v soutěži „Řemeslo má zlaté dno“, případně v obdobných projektech,
  • účast žáků v soutěžích se zaměřením na technické vzdělávání,
  • podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých gymnázií a zájmového vzdělávání,
  • zájmové technické vzdělávání,
  • tematické exkurze k podpoře technického vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na podporu dotačního programu činí 1 500 000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 000 Kč, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni, projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.
 • Jeden žadatel může v tomto dotačním titulu podat nejvýše jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>