Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování v Olomouckém kraji

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Dotace na podporu akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života, podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby (předmětem činnosti jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Jednorázové nebo pravidelně opakující se projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení,
 • činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením,
 •  projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální a v oblasti paliativní péče,
 • projekty zaměřené na podporu a rozvoj dobrovolnictví v Olomouckém kraji.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 400 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.
 • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu/titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti. Na tutéž akci/činnost v rámci vyhlášeného dotačního programu/titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>