Přeskočit na obsah

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

Dotace na podporu aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2017 mohou získat právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let a právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 11. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let.
 • Právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením.
 • U akcí Miniprojekty mládeže žadateli mohou být pouze fyzické osoby ve věku od 18 do 26 let.

Typy podporovaných projektů:

 • Využití volného času dětí a mládeže. 
  • Podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru.
  • Podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže.
 • Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením. 
  • Podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené).
 • Miniprojekty mládeže. 
  • Podpora spolupráce a strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti politiky.
  • Podpora a zvýšení kvality života v mé komunitě.
  • Podpora mezigeneračního pochopení a soužití.
  • Společenská akce podporující např. kulturní a sportovní vyžití mládeže.
  • Akce vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým chováním.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 30 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů.
 • U Miniprojektů mládeže je maximální výše podpory 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2018, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru