Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)
Share Button

Dotace na podporu činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 4. 2022, 0:00:01 do 2. 5. 2022, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, mezi jejíž hlavní předměty činnosti patří strategické řízení aktivit cestovního ruchu dané oblasti na území Plzeňského kraje (na základě principů komunikace, koordinace a kooperace, tj. plní funkci DMO).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Programu je:
  • podpora činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje (případně s přesahem do sousedících krajů),
  • podpora tvorby ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, to vše za aktivní spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu v destinaci,
  • vybudování a rozvíjení systému řízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji v návaznosti na národním systému Kategorizace DMO a jejich certifikace,
  • pokrytí území kraje plně fungujícími profesionalizovanými oblastními organizacemi destinačního managementu.

Forma a výše podpory:

 • Programu vyčleněn předpokládaný celkový objem finančních prostředků ve výši 3 500 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše poskytnuté dotace:
  • a) oblastní DMO (dle certifikace/žádosti o certifikaci) – min. 300 tis. Kč, max. 800 tis. Kč.
  • b) lokální DMO (dle certifikace/žádosti o certifikaci) – min. 100 tis. Kč, max. 500 tis. Kč.
 • Poskytnutí dotace z tohoto Programu je vázáno na povinnou finanční spoluúčast žadatele z vlastních zdrojů min. 20% skutečně vynaložených celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutou dotaci lze čerpat pouze na náklady vzniklé při realizaci projektu od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2023.
 • Vlastní realizace takového projektu musí být ukončena taktéž nejpozději do 30. 4. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>