Přeskočit na obsah

Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji

Dotace na podporu činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 4. 2024, 0:00:00 do 22. 4. 2024, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba,  mezi jejíž hlavní předměty činnosti patří strategické řízení aktivit cestovního ruchu dané lokality na území Plzeňského kraje (na základě principů komunikace, koordinace a kooperace, tj. plní funkci lokální DMO) a k datu podání žádosti o dotaci je držitelem platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Programu je: 
  • podpora činnosti lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje (případně s přesahem do sousedících krajů),
  • podpora tvorby ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, to vše za aktivní spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu v destinaci,
  • podpora rozvoje konkurenceschopného a udržitelného cestovního ruchu na území Plzeňského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Programu vyčleněn předpokládaný celkový objem finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč.
 • Rozmezí výše poskytovaných dotací: jedna lokální DMO — 100 000 – 600 000 Kč.
 • Poskytnutí dotace z tohoto Programu je vázáno na povinnou finanční spoluúčast žadatele z vlastních zdrojů min. 20 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutou dotaci lze čerpat pouze na uznatelné náklady vzniklé při realizaci projektu od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025. Vlastní realizace takového projektu musí být ukončena taktéž nejpozději do 30. 4. 2025. Ve stejném termínu musí být vyčerpána i dotace Plzeňského
  kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru