Přeskočit na obsah

Podpora alternativní distribuce ze Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvu k podávání žádostí na podporu kinematografie. Cílem podpory je rozšíření způsobů nabídky kinematografických děl a její diverzifikace, dále rozšíření a posílení diváckého spektra o věkové/sociální či jiné skupiny. Důraz je kladen na koncepční dramaturgii, programové celky v distribuční nabídce, rozšíření propojení filmové nabídky s výchovnými, vzdělávacími či jen jinými kulturními akcemi. Cílem je také rozšíření alternativní distribuce pro nezávislou, náročnou, nízkorozpočtovou či jinak specifickou tvorbu a rozšíření legálních platforem pro distribuci kinematografických děl.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 25. září 2014.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora je určena takovým projektům alternativní distribuce, které napomáhají širší distribuci neziskových, nezávislých, nízkorozpočtových hraných filmů, dokumentů, autorských animovaných a experimentálních filmů a na podporu projektů širšího využití kinematografických děl ve školách a mimoškolní činnosti dětí a mládeže.
  • Jedná se o podporu projektů, které nespadají do okruhu podpory Filmová výchova.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována formou dotace. Celková alokace výzvy činí 2 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podpora není určena pro jednotlivé filmy a jejich DVD, VoD, Blu-ray distribuci.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru