Přeskočit na obsah

Podpora audiovizuální tvorby na území Pardubického kraje

Program je určen na podporu tvorby audiovizuálních děl, která jsou celá nebo alespoň částečně realizovaná na území Pardubického kraje. Cílem programu je rozvoj cestovního ruchu v návaznosti na budování pozitivního obrazu Pardubického kraje mezi širokou veřejností, podnikání a využití podnikatelské infrastruktury (nákup služeb a zboží a podpora pracovních příležitostí. 

Příjem žádostí:

  • Do 29. 2. 2016.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem dotace může být fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné), jejíž aktivity jsou zaměřené na produkci AVD. Žadatel o dotaci musí být výrobcem nebo spoluvýrobcem (koproducentem) AVD.

Typy podporovaných projektů:

  • Audiovizuální tvorba, která nemá povahu reklamy: celovečerní hraný film určený pro distribuci v kinech a televizi, dokumentární film určený k distribuci v kinech nebo v televizi, televizní seriál.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 1 mil. Kč.
  • Je vyžadována minimální spoluúčast ze strany žadatele — 33,4 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o grantovou podporu musí být výrobcem nebo spoluvýrobcem (koproducentem) audiovizuálního díla.

Doplňující informace:

  • Žádost včetně příloh se zasílá doporučeně poštou anebo se odevzdává osobně na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje. Elektronicky se dá žádost podat pouze s platným elektronickým podpisem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru