Přeskočit na obsah

Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Dotace na dílčí podporu budování infrastruktury nezbytné a vhodné pro rozvoj bezbariérového cestovního ruchu na území Pardubického kraje. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj této infrastruktury CR na území Pk.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 12. 2023 do 18. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • a) Obec,
 • b) svazek obcí,
 • c) fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu,
 • d) v případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Budování infrastruktury nezbytné a vhodné pro rozvoj bezbariérového cestovního ruchu na území Pardubického kraje. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj této infrastruktury CR na území Pk.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Pk na program je 1 mil. Kč.
 • Výše dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 20 000 Kč a maximálně může dosáhnout 300 000 Kč.
 • Dotace současně může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci se vztahuje pouze ke způsobilým nákladům. Podmínkou pro určení způsobilosti nákladů je: 
  • a) jejich nezbytnost pro provedení (realizaci) projektu,
  • b) jejich vynaložení v souladu se Zásadami poskytování programových dotací,
  • c) jejich vynaložení v období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025.
 • Příjemce dotace je povinen realizovat projekt v plném rozsahu tak, jak byl popsán v žádosti a schválen příslušným orgánem Pk.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru