Přeskočit na obsah

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

Všeobecným cílem programu je udržení, případně rozšíření aktivit oblastních spolků ČČK na území kraje zaměřených na BDK, které svou činností zajistí dostatečný počet dárců krve, jejichž přínos je pro obyvatele Jihočeského kraje nesporný.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 2. 1. 2024 od 00 hodin do 19. 1. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oblastní spolky Českého červeného kříže v Jihočeském kraji, které realizují aktivity v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve, za splnění následujících podmínek: 
  • Žadatelé musí být přímo odpovědní za přípravu a řízení projektu, případně za tvorbu a koordinaci podporovaného produktu.
  • Žadatelé musí prokázat schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Specifickým cílem tohoto programu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pořádáním náborových akcí a distribucí propagačních materiálů. Součástí specifického cíle programu je zajistit důstojnost slavnostního vyhodnocování BDK a prostřednictvím drobných věcných dárků poděkovat vícenásobným bezpříspěvkovým dárcům krve
  v Jihočeském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 700 tis. Kč.
 • Min – max. výše dotace: 50 — 200 tis. Kč
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 0 %.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru