Přeskočit na obsah

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

Výzva podporuje bezpříspěvkové dárcovství krve (BDK) na území Jihočeského kraje formou spolufinancování programů a projektů oblastních spolků ČČK. Cílem programu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve v Jihočeském kraji, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pořádáním náborových akcí a distribucí propagačních materiálů. Dílčím úkolem je i zajistit důstojnost slavnostního vyhodnocování BDK a prostřednictvím drobných věcných dárků poděkovat vícenásobným bezpříspěvkovým dárcům krve v Jihočeském kraji.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 14. 1. 2022 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oblastní spolky Českého červeného kříže v Jihočeském kraji, které realizují aktivity v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve, za splnění následujících podmínek: 
  • Žadatelé musí být přímo odpovědní za přípravu a řízení projektu, případně za tvorbu a koordinaci podporovaného produktu.
  • Žadatelé musí prokázat schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pořádáním náborových akcí a distribucí propagačních materiálů. Součástí specifického cíle programu je zajistit důstojnost slavnostního vyhodnocování BDK a prostřednictvím drobných věcných dárků poděkovat vícenásobným bezpříspěvkovým dárcům krve v Jihočeském kraji.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 700 tis. Kč.
 • Podpora je poskytována formou neinvestiční dotace.
 • Max. výše dotace je 220 tis. Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 0 %.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost.
 • Výzva se územně týká pouze Jihočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru