Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce v Olomouckém kraji

shutterstock_155822744.jpg
Share Button

Dotace na zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Podpora je zaměřena na aktivity z oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich atraktivitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. do 8. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce do 1 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
 • Dotační titul 2 – Podpora zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Dotační titul 3 – Podpora přípravy projektové dokumentace.
 • Dotační titul 4 – Rekonstrukce a oprava kulturních domů – v roce 2021 nepředpokládáme vyhlášení.
 • Dotační titul 5 – Podpora venkovských prodejen.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 40 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních zdrojů činí minimálně 60 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>