Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

youngsters-249963__340
Share Button

Dotace na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu na území Pk. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury ČR na území Pardubického kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí.
 • Fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.
 • V případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření, údržba a správa uceleného informačního systému na území Pk v návaznosti na atraktivity cestovního ruchu (značení pro pěší, cyklo-, moto-, hipoturisty, lyžaře, informační tabule, navigační systémy, webkamery).
 • Doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a zvyšující využitelnost lokalit s významným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu v průběhu roku (vybavení pro aktivní trávení volného času, dětská hřiště a dětské koutky, vybavení odpočívadel, budování navazující infastruktury cyklostezek a cyklotras, unikátní technické atraktivity a historické objekty ve vazbě na cestovní ruch).
 • Doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté vítáni“, výhradně budování technického zázemí pro splnění základních povinných požadavků certifikace (např. místnost nebo odstavné místo pro bezplatné uschování jízdních kol a zavazadel, prostor pro umytí jízdního kola).
 • Veřejná stanoviště pro obytné automobily (tzv. stellplatz), vybudování, rekonstrukce a modernizace veřejných kempů a koupališť (biotopů), veřejné sociální zařízení pro návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 300 000 Kč.
 • Maximální možná míra dotace činí 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen realizovat projekt v plném rozsahu tak, jak byl popsán v žádosti a schválen příslušným orgánem Pk.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>