Přeskočit na obsah

Podpora bydlení 2017 — Olověné rozvody

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Příjem žádostí:

  • Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 12. 2016.

Příjemci podpory:

  • Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výměna domovních olověných rozvodů.

Forma a výše podpory:

  • Podpora se poskytuje ve formě účelové dotace na výměnu všech domovních olověných rozvodů vody, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě.
  • Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze poskytnout žadateli, je-li v domě s domovními olověnými rozvody vody zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 mg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody.

Doplňují informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=”7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru