Přeskočit na obsah

Podpora bydlení 2013 — krizový stav — B. Dotační titul č. 2 Odstranění stavby

Dotaci na náklady vynaložené s účelem odstranění staveb, jež byly nenávratně poškozeny živelní pohromou, mohou získat obce, ve kterých byl v době živelní pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Dotace je poskytována pouze na odstranění staveb bytových či rodinných, a zároveň může být obcí poskytnuta fyzické či právnické osobě, která byla v rozhodné době majitelem stavby.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány v období do dvou let od vyhlášení stavu nebezpečí, nejpozději však do 30.6.2015.

Příjemci podpory:

  • Obce, na jejichž území došlo k živelní pohromě, při které byl vyhlášen nouzový stav či stav nebezpečí.

Typy podporovaných projektů:

  • Úhrada nákladů spojených s odstraňením nevratně poškozené stavby pro bydlení, jejích zbylých částí či stavební suti.
  • Odstranění více staveb za předpokladu podání souhrnné žádosti.

Forma a výše podpory:

  • Podpora dosáhne maximálně výše celkových nákladů na odstranění stavby.

Specifika a omezení:

  • Obec může použít dotaci na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby, kterou má ve vlastnictví nebo s odstraněním stavby jiného vlastníka v případě jeho nečinnosti, nebo na úhradu faktur vlastníka, který odstranění stavby již provedl.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru