Přeskočit na obsah

Podpora bydlení — krizový stav v Jihomoravském kraji

Dotace na úhradu nákladů na opravu bytu určenému k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou, která se stala v Jihomoravském kraji v září roku 2014.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat od 15. 12. 2014.
  • Ukončení příjmu žádostí pro obec Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov je dne 14. 2. 2015.
  • Ukončení příjmu žádostí pro obec Bulhary je dne 16. 2. 2015.

Příjemci podpory:

  • Obec, na jejímž území došlo k živelní pohromě, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav, stav nebezpečí nebo 3. stupeň povodňové aktivity.
  • Obec dále poskytuje dotaci občanům formou příspěvků na základě jejich žádosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Oprava bytu poškozeného živelní pohromou.
  • Uvedení bytu do stavu před živelní pohromou nebo provozuschopného stavu.
  • Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby.

Forma a výše podpory:

  • Podpora se poskytuje ve formě dotace a to ve výši maximálně 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Obec, která je příjemcem dotace, může výši dotace na jeden poškozený byt krátit úměrně ke způsobeným škodám.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru