Přeskočit na obsah

Podpora celoroční činnosti a rozvoje středisek ekologické výchovy v Královéhradeckém kraji

Dotace na podporu celoroční činnosti středisek ekologické výchovy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 04. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Způsobilým žadatelem je zařízení sloužící k poskytování veřejně dostupných služeb v oblasti EVVO (nikoliv služeb pro vlastní členy a zaměstnance), které má sídlo v Královéhradeckém kraji a splňuje podmínky uvedené v podmínkách dotačního programu.

Typy podporovaných projektů:

  • A. Podpora celoroční činnosti středisek ekologické výchovy.
  • B. Pořízení technického vybavení, materiálu a pomůcek investičního charakteru.
  • C. Podpora aktivit zaměřených na zlepšení kvality služeb nabízených středisky ekologické výchovy (např. vzdělávání lektorů, evaluace a zkvalitňování výukových programů, pilotování nových výukových programů, certifikace poskytovatelů environmentální výchovy apod.).
  • D. Podpora aktivit zaměřených na zlepšení managementu středisek ekologické výchovy (projekty na zlepšení PR/propagace EVVO, vzdělávání a rozvoj v oblasti řízení apod.).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 80 %.

Specifika a omezení:

  • Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru