Přeskočit na obsah

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků v Královéhradeckém kraji

Dotace na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory). Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve vzdělávacích programech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 05. 12. 2022, 8:00 do 16. 01. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).
 • Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy) mohou v tomto programu žádat pouze na projekty zaměřené jen na vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory).
 • Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve vzdělávacích programech. Odborné vzdělávání osob, které se podílejí na organizačním zajištění činností s dětmi a mládeží (např. hospodář, účetní, zdravotník, statutární orgán NNO).
 • Program je určen zejména na pořádání vzdělávacích aktivit, přípravu a tisk učebních materiálů.
 • Podpora pobočných spolků dětí a mládeže (nejvyšší).
 • Projekty zahrnující pravidelnou celoroční činnost a obnovu a údržbu nebo pravidelnou celoroční činnost a vzdělávání pracovníků, v případě žádosti pouze na obnovu a údržbu odůvodněná potřebnost realizace jako havarijní stav (vysoká).
 • Podpora aktivit se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní) (střední).

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 50 %.
 • Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 70 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.
 • Ve výjimečných případech, především s ohledem na předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanoveného účelu a systém krácení požadavků na dotaci, je možné schválit dotaci ve výši již od 10 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru