Přeskočit na obsah

Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální působností v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu aktivit pro děti a mládež ve volném čase, vytváření základních podmínek pro zkvalitnění materiálně technického zázemí pro pravidelnou činnost dětí a mládeže a základní odbornou přípravu osob, které pravidelně pracují s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 6. 11. 2015 do 7. 1. 2016.

Příjemci podpory:

 • Spolek nebo pobočný spolek s okresní nebo krajskou působností, který zastupuje minimálně 3 základní organizační jednotky charakterizované jako NNO pracující s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelných volnočasových aktivit pro organizované děti a mládež do 26 let.
 • Příspěvek na provoz kluboven a základen.
 • Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí, pořádání zotavovacích a jiných akcí pro děti a mládež.
 • Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let.
 • Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času.
 • Odborné vzdělávání osob, které se podílejí na organizačním zajištění činností s dětmi a mládeží (např. hospodář, účetní, zdravotník, statutární orgán NNO).

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 70%.
 • Minimální výše dotace činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru