Přeskočit na obsah

Podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Dotace na podporu cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat  od 2. 1. 2024 do 22. 1. 2024 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1, 3, 4: 
  • Obce Jihočeského kraje a svazky obcí.
  • Fyzické a právnické osoby podnikající — působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s působností projektu v Jihočeském kraji (např. společnosti s ručením omezeným, družstva).
  • Právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání — působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s působností projektu v Jihočeském kraji (např. obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy).
  • Organizace zřizované krajem, obcemi či státem.
  • Destinační společnosti certifikované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.
 • Opatření č. 2: destinační společnosti certifikované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1 — Produkty cestovního ruchu.
 • Opatření č. 2 — Podpora činnosti a provozu destinačních managementů.
 • Opatření č. 3 — Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji.
 • Opatření č. 4 — Podpora kempingu a karavaningu.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Podpora se poskytuje v rozpětí od 20 000 Kč do 100 000 Kč na projekt.
 • Opatření č. 2: Podpora se poskytuje v rozpětí od 100 000 Kč do 750 000 Kč na projekt.
 • Opatření č. 3: Podpora se poskytuje v rozpětí od 20 000 Kč do 100 000 Kč na projekt. 
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 30 %.
 • Opatření č. 4: Podpora se poskytuje v rozpětí od 20 000 Kč do 400 000 Kč na projekt.
 • Opatřaní č. 1, 2, 3, 4 — Na subjekty neziskového charakteru se vztahuje hodnota spoluúčasti ve výši minimálně 30 %, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50 % celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Předkládané projekty v rámci opatření č. 1, 2, 3 musí splňovat následující všeobecné podmínky: 
  • žadatel může v rámci jednotlivých opatření podat maximálně 1 žádost
  • realizace projektu musí být na území Jihočeského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru