Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Share Button

Dotace na podporu cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1, 2, 4:
  • Obce Jihočeského kraje a svazky obcí.
  • Fyzické a právnické osoby podnikající – působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s působností projektu v Jihočeském kraji (např. společnosti s ručením omezeným, družstva).
  • Právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání – působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s působností projektu v Jihočeském kraji (např. obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy).
  • Organizace zřizované krajem, obcemi či státem.
 • Opatření č. 3: destinační společnosti certifikované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.
 • Opatření č. 5: fyzické osoby zahajující podnikatelskou činnost nebo OSVČ a právnické osoby podnikající maximálně 2 roky v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji. Fyzické osoby nepodnikající – s podmínkou plánovaného zahájení podnikatelské činnosti v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci. Žadatelé, kteří nepožadovali dotační podporu v rámci tohoto opatření v předchozích letech.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1 – Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a tematického roku – projekty neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 2 – Vybavení informačních center – projekty neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 3 – Podpora činnosti a provozu destinačních managementů – projekty neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 4 – Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji – projekty investičního/neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 5 – Start-up projekty – projekty neinvestičního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Podpora se poskytuje v rozpětí od 20 000 Kč do 100 000 Kč na projekt.
 • Opatření č. 2: Podpora se poskytuje v rozpětí od 20 000 Kč do 100 000 Kč na projekt.
 • Opatření č. 3: Podpora se poskytuje v rozpětí od 100 000 Kč do 750 000 Kč na projekt.
 • Opatření č. 4: Podpora se poskytuje v rozpětí od 20 000 Kč do 100 000 Kč na projekt.
 • Opatření č. 5: Podpora se poskytuje v rozpětí od 20 000 Kč do 50 000 Kč na projekt.
 • Na subjekty neziskového charakteru se vztahuje hodnota spoluúčasti ve výši minimálně 30 %, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50 % celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jednotlivých opatření podat maximálně 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>