Přeskočit na obsah

Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného

Cílem dotačního programu je podpořit chovatele ovcí nebo koz při ochraně vybraných hospodářských zvířat proti útokům vlka obecného a účinně předcházet vzniku škod, které vlci působí na těchto hospodářských zvířatech a které jsou v souvislosti s ochranou vlků nahrazovány z veřejného rozpočtu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2023 (00:00 hod) do 16. 1. 2023 (24:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace podle tohoto programu může být kdokoli, kdo chová ovce nebo kozy evidované podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci dotačního titulu č. 1 je pouze možné pořídit přenosné elektrické oplocení víceřadé nebo síťové, včetně příslušenství. Minimální výška oplocení je 120 cm, u kozlů 150 cm. Instalace tohoto elektrického oplocení nebude vyžadovat žádnou techniku a nebude použita stavební nebo montážní technologie, která by vyžadovala povolování od stavebního úřadu.
 • V rámci dotačního titulu č. 2 je pouze možné pořídit mobilní košáry včetně vodivé sítě, které jsou dočasnou noční ochranu ovcí při tzv. volné (karpatské) pastvě. Konstrukce košáru bude rozkládací nebo bude umístěna na kolech umožňujících převoz.
 • V rámci dotačního titulu č. 3 je pouze možné uvést stávající ohrazení pastviny do podoby podle dotačního titulu č. 1.
 • V rámci dotačního titulu č. 4 je pouze možné pořídit psa s průkazem původu pasteveckého plemene pro ochranu stáda.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 3 000 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat ve výši maximálně 90 %.
 • Výše dotace činí minimálně 5 000 Kč a maximálně 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v období nejdříve ode dne 1. 1. 2023 a nejpozději do dne 31. 10. 2023.
 • Projekt se musí vztahovat k pastvině pro chov ovcí nebo koz v oblasti Moravskoslezského kraje s potvrzenými škodami způsobenými v souvislosti s výskytem vlků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru